ใช้ every-pred แทน and และใช้ some-fn แทน or

ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้สองฟังก์ชันนี้บ่อยครั้งนัก วันนี้นึกขึ้นมาได้ว่ามันใช้สำหรับ compose predicate function เทียบได้กับ and และ or เลย

(def products 
  [{:id 1 :stocked true :price 85}
   {:id 2 :stocked true :price 200}
   {:id 3 :stocked false :price 50}
   {:id 4 :stocked false :price 150}])

(defn cheap? [p] (< p 100))

โค้ดสองบรรทัดต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์เดียวกัน

(filter #(and (:stocked %) (cheap? (:price %))) products)
(filter (every-pred :stocked (comp cheap? :price)) products)

และโค้ดสองบรรทัดต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์เดียวกัน

(filter #(or (:stocked %) (cheap? (:price %))) products)
(filter (some-fn :stocked (comp cheap? :price)) products)

พอสรุปได้แบบนี้แล้ว น่าจะได้หยิบมันมาใช้บ่อยขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s