สรุป The Recipe for the World’s Largest Rails Monolith

เค้าว่าระบบเค้าเป็น Rails app ที่ใหญ่สุดในโลก มาเล่าเรื่องการ scale ให้ฟังอย่างสนุกสนาน
– เขียน auto scaling
– เขียน deploy tool ใหม่
– เขียน activerecord adapter สำหรับ connect multiple databases
– เขียน tool สำหรับเอา spec ไปรันบน aws spot instance
– เขียน database cleaner ใหม่สำหรับ clean เฉพาะ table ที่ถูกแตะตอน test
– เขียน database migration tool ใหม่
– เขียน component framework ใหม่
– เริ่มเขียนปี 2007 ตอน rails 1.x, upgrade มาเรื่อยๆจนตอนนี้ 4.1 แล้ว upgrade โดยการทำ shadow server เปรียบเทียบ output ของ version เก่าและใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s