สรุป presentation: The Deep Synergy Between Testability and Good Design by Michael Feathers

The Deep Synergy Between Testability and Good Design.

ได้ลิงค์ talk นี้มาจาก pick ของ RubyRouges ตอนล่าสุด แปลใจว่า talk นี้มันประมาณ 2 ปีมาแล้ว ทำไมถึงไม่เคยเห็นผ่านตามมาก่อน ปกติ topic แบบนี้ โดยคนพูดที่รู้จักแบบนี้ จะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่

สาเหตุที่อยากจด talk นี้เอาไว้ เพราะมันมีอารมณ์คล้ายๆ เรื่อง smells ในเล่ม Refactoring คือ มีการพูดถึงปัญหาของการ test ในประเด็นต่างๆ แล้วชี้ให้เห็นว่า ส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากปัญหาด้านการดีไซน์ในจุดใด ซึ่งสามารถนำไปเป็น guideline ในการเขียนโปรแกรมจริงๆได้อย่างดี

มาเริ่มกันจาก quote เท่ๆ กันก่อน

ดีไซน์ดีทำให้เทสง่าย เทสง่ายไม่ได้แปลว่าดีไซน์ดี

อีกอัน

เมื่อมันเทสยาก อย่าแก้เทสให้เทสง่าย ให้มองหาปัญหาของดีไซน์ แล้วแก้ดีไซน์ เทสก็จะง่ายไปเอง

ต่อมาๆ พูดถึงปัญหาในการเทสกัน

 • อยากจะ access  local variable ในเทส – method ทำหลายอย่างเกินไป
 • setup เทสยาก – coupling เยอะเกินไป
 • เทสตายแบบรันไม่เสร็จ – คลาสไม่ดูแลสิ่งที่ตนควรทำ (เช่น ไม่ release memory)
 • รันเทสเดี่ยวๆ ผ่าน, รันหลายๆ เทสพร้อมกัน ไม่ผ่าน – มี global state
 • เฟรมเวิร์คทำให้เทสยาก – โดเมนของงานเราปนอยู่ในเฟรมเวิร์คมากเกินไป
 • ต้อง stub ผลลัพธ์ของ stub ซ้อนกันหลายชั้น – คลาสรู้จักส่วน private  collaborator ของคลาสอื่น
 • stub หรือ mock dependency ยาก – code อิงกับ implementation ของคลาสอื่นมากเกินไป
 • เทสคลาสแล้วมีผลลัพธ์อื่นที่คาดไม่ถึง (เช่น อยู่ดีๆ ก็ส่งอีเมล์ออกไปจริงๆ) – คลาสใหญ่ไปเกินที่เราจะรู้ว่ามันทำอะไรบ้าง
 • ไม่มีช่องให้ใส่ parameter เพื่อจะทดสอบกรณีต่างๆ ง่ายๆ – คลาสทำหลายอย่างเกินไป
 • เวลาจะเทสต้องเตรียม parameter เยอะเกินไป – คลาสหรือเมท็อด ทำหลายอย่างเกินไป
 • อยากจะเขียนเทส private method – คลาสทำหลายอย่างเกินไป
 • แก้ code นิดหน่อย unit test พังเยอะ – แปลว่าเราดีไซน์ในลักษณะที่เข้าไปแก้คลาสง่ายกว่าเขียนต่อยอด

ตอนท้ายผู้พูดได้เสนอ แนวคิดว่าทำไมดีไซน์ดีถึงทำให้เทสง่าย ทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกัน ว่าดังนี้

ดีไซน์ที่ดี คือ ดีไซน์ที่คนเข้าใจมันได้ง่าย การเขียนเทสในมุมหนึ่งคือการทำความเข้าใจโค้ด ซึ่งก็คือการทำความเข้าใจดีไซน์ ถ้าดีไซน์เข้าใจได้ง่ายแล้ว นั่นทำให้การทำความเข้าใจด้วยการเขียนเทสง่ายตามไปด้วย

3 thoughts on “สรุป presentation: The Deep Synergy Between Testability and Good Design by Michael Feathers

 1. Pingback: ย้อนกลับไปมองความคิดในเรื่องการพัฒนาซอฟแวร์ | Tap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s